Lapsevanematele

Eurogümnaasiumi vastuvõtt 2024/2025. õppeaastaks

Vastuvõtt eelkooli lastele  2024/2025 (tunnid toimuvadLasnamäel)

Registreeru uueks õppeaastaks täna! 

 • väikesed klassid
 • hubane keskkond
 • kogenud õpetajad

 

Lisainfo: 6628695

info@erakool.ee

 

 

Vastuvõtt 1. klassi (Mustamäe filiaal: Vilde tee 72, Lasnamäe filiaal: Punane 69)

Alates maikuust 2024 saab lapsevanem esitada 2024/2025. õppeaastaks 1. klassi vastuvõtmise avalduse. 
Koolivalmiduse hindamisel vestleb õpetaja lapsega individuaalselt ja sellele järgneb rühmatöö. 

 • väikesed klassid
 • hubane keskkond
 • kogenud õpetajad

 

 1. klassi astumiseks on vaja esitada kooli vastuvõtu avaldus ja järgmised dokumendid:

 • arstitõend (vormistab perearst, tõend on elektroonilisel kujul kättesaadav kooli medõele);
 • sünnitunnistuse koopia;
 • passi või ID-kaardi koopia;
 • üks dokumendifoto.

 

Lisainfo: 6628695

info@erakool.ee

 

 

Vastuvõtt 10.klassi (Mustamäe filiaal aadressil Vilde tee 72)

Eurogümnaasiumis on ette valmistatud ja edukalt kasutusel paindlik õppesüsteem (ACSEL programm), mille üks väljundeid on võimalus 11.-12. klassi gümnaasiumi õppekava läbida ühe õppeaastaga.

 Alates maikuust 2024 saab lapsevanem esitada 2024/2025. õppeaastaks 10. klassi vastuvõtmise avalduse. Vaba koha korral saab meie kooli astuda ka õppeaasta jooksul. 

 

 1. klassi astumiseks on vaja esitada kooli vastuvõtu avaldus ja järgmised dokumendid:
 • põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;
 • passi või ID-kaardi koopia;
 • üks dokumendifoto.

 

Lisainfo: 6628695

info@erakool.ee

INFO ÕPILASTE LAPSEVANEMATELE

EUROGÜMNAASIUMISSE VASTUVÕTMINE

JÄTKUB õpilaste vastuvõtt selleks õppeaastaks!

Perekondlik atmosfäär, võimalused arendada liidriks olemise oskusi,  iga õpilase “õpiedukuse nišši“ leidmine, õpilase eneseusu tõstmine, loovuse ja suhtlemisoskuste arendamine – kõik see ootab teie last meie koolis.

Põhikooli õpilaste arv klassis ei ületa 14.

Kooli astumiseks vajalikud dokumendid

1.      Lapse sünnitunnistus

2.      Vanema (hooldaja) isikut tõendav dokument

3.      2 fotot suuruses 4×5 cm

4.      Avaldus kooli astumiseks (kirjutatakse kohapeal)

5.      Õpilase hinneteleht eelmisest õppeasutusest

6.      Meditsiiniline kaart, kaitsepookimiste sertifikaat

Kooli astuva õpilase vanemaga (hooldajaga) sõlmitakse kirjalik leping kahes eksemplaris.

Enne lepingu kehtima hakkamist võimaldab kool sisseastujale proovipäeva (päevi) klassis õppimiseks, et määratleda õpilase taset ja selgitada välja tema kommunikatsiooni eripärad.

Lisainfot saab telefonil  6628 695