Tervisenõukogu

TERVISENÕUKOGU

Tervisenõukogu eesmärgid

•    tõsta koolipere tervisealast teadlikkust;
•    pakkuda infot tervisedenduseks, ohutuks ja säästlikuks käitumiseks;
•    korraldada koolisiseseid tervisedenduslikke üritusi erinevatele huvigruppidele;
•    tutvustada ja propageerida õpilastele kooliväliseid tervisealaseid üritusi ja tegevusi.