Tunnijaotusplaan

TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS 2023/2024.õ.a.

Õppeained 10.klass 11.klass 12.klass
KOHUSTUSLIKUD
1 Vene keel 2 2 2

6

2 Kirjandus 2 1 1 4
3 Eesti kirjandus* 1 1
4 Eesti keel* 3 3 3 9
5 Inglise keel 3 3 3 9
6 Matemaatika 5 5 4 14
7 Geograafia (loodus)* 1 1 2
8 Geograafia (inim)* 1 1
9 Bioloogia* 2 1 1 4
10 Keemia 2 1 3
11 Füüsika 2 2 1 5
12 Ajalugu 1 1 2 4
13 Eesti ajalugu 2 2
14 Perekonnaõpetus* 1 1
15 Ühiskonnaõpetus* 1 1 2
16 Muusika* 2 1 3
17 Kunst* 1 1 2
18 Kehaline kasvatus* 2 2 1 5
33 25 19 77
VALIKAINED
19 Arvuti kasutamine uurimistöös* 1 1
20 Teksti kirjutamise alused eesti keeles* 1 1
21 Teksti kirjutamise alused ingl.keeles 1
22 Euroliidu alused* 1 1
23 Inimene ja õigus* 1 1
24 Karjääriõpetus* 1 1
25 Keemiliste protsesside seaduspärasused 1 1
26 Inimene nüüdisaegses teabekeskkonnas* 1 1
27 Ökoloogia alused* 1 1
28 Psühholoogia* 1 1
29 Riigikaitse* 2 2
30 Saksa keel 3 1 1 5
31 Suurbritannia ajalugu 1 1
32 Suurbritannia maatundmine 1 1
33 Tallinna lugu* 0
34 Teistsugune füüsika* 1 1
35 Usundiõpetus* 1 1
36 Uurimus 1 1
37 Uurimustöö alused* 1 1
38 Kõne ja väitlus* 1 1
*Eesti keeles 12 4 8 24
KOKKU 46 28 27 101