Kasulikud lingid

KASULIKUD LINGID

Riigiportaal   https://www.eesti.ee/est/

Haridus- ja Teadusministeerium http://www.hm.ee/

Tallinna Haridusamet http://www.haridus.ee/

Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus  http://www.ekk.edu.ee/

TÜ Teaduskool  http://www.teaduskool.ut.ee/

Rajaleidja   http://www.rajaleidja.ee/

Tiigrihüppe Sihtasutus  http://www.tiigrihype.ee/

Õpi Euroopas! http://ec.europa.eu/ploteus/

Eesti keele instituudi eesti-vene sõnaraamat http://www.eki.ee/dict/evs/

Eesti keele instituudi Eesti keele seletav sõnaraamat http://www.eki.ee/dict/ekss/

Vene-eesti ja eesti-vene sõnaraamat Multitran http://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=26&l2=2&CL=1&a=0

Inglise-vene sõnaraamat Multitran http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=5&s=searches