Riigieksamid

Vaata HARNO lehte

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaasta

  • 1. Riigieksamite vormid ja ajad

(1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2023. a;
2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. aprill 2023. a;
3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25. –28. aprill 2023. a;
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2023. a;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2. –5. mai; 8. mai 2023. a;
6) matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2023. a.

(2) Inglise, prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2022. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

(3) Saksa II astme keelediplomi eksami ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele ja matemaatika eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 30. septembriks 2022. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

  • 3. Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023. a;
3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai; 29. –30. mai 2023. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
7) valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

Liina Kersna
Minister

Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler