Lapsevanematele

INFO ÕPILASTE LAPSEVANEMATELE

EUROGÜMNAASIUMISSE VASTUVÕTMINE

JÄTKUB õpilaste vastuvõtt selleks õppeaastaks!

Perekondlik atmosfäär, võimalused arendada liidriks olemise oskusi,  iga õpilase “õpiedukuse nišši“ leidmine, õpilase eneseusu tõstmine, loovuse ja suhtlemisoskuste arendamine – kõik see ootab teie last meie koolis.

Põhikooli õpilaste arv klassis ei ületa 14.

Kooli astumiseks vajalikud dokumendid

  1. Lapse sünnitunnistus
  2. Vanema (hooldaja) isikut tõendav dokument
  3. 2 fotot suuruses 4×5 cm
  4. Avaldus kooli astumiseks (kirjutatakse kohapeal)
  5. Õpilase hinneteleht eelmisest õppeasutusest
  6. Meditsiiniline kaart, kaitsepookimiste sertifikaat

Kooli astuva õpilase vanemaga (hooldajaga) sõlmitakse kirjalik leping kahes eksemplaris.

Enne lepingu kehtima hakkamist võimaldab kool sisseastujale proovipäeva (päevi) klassis õppimiseks, et määratleda õpilase taset ja selgitada välja tema kommunikatsiooni eripärad.

Lisainfot saab telefonil  6628 695