Экзамены

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal

Vastu võetud 17.05.2017 nr 17

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel.

§ 1.  Riigieksamite vormid ja ajad

 (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:

 6) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 17. aprill 2018. a;
 7) eesti keel teise keelena (suuline) – 17. –19. aprill 2018. a;
 8) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018. a;
 9) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7. –11. mai 2018. a;
 10) matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018. a;

.

§ 2.  Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad

(1)   Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:

(2)    2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 22. mai 2018. a;
 3) eesti keel teise keelena (suuline) – 22. –23. mai 2018. a;
 4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 29. mai 2018. a;
 5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 29. –30. mai 2018. a;
 6) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2018. a.

 

§ 3.  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
 2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
 3) eesti keel teise keelena (suuline) – 1. juuni; 4 –5. juuni 2018. a;
 4) matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
 5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
 6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. –14. juuni 2018. a.

 

Mailis Reps
Minister

Tea Varrak
Kantsler

 

Свяжитесь с нами

sample+372 66 286 95

info@erakool.ee

E.Vilde 72, Tallinn, Estonia