Распределение часов

TUNNIJAOTUSPLAAN gümnaasiumis 2023/2024  
  Õppeained 10.klass 11.klass 12.klass                
  KOHUSTUSLIKUD              
1 Vene keel 2 2 2 6              
2 Kirjandus 2 1 1 4              
3 Eesti kirjandus* 1     1              
4 Eesti keel* 3 3 3 9              
5 Inglise keel* 3 3 3 9              
6 Matemaatika 5 5 4 14              
7 Geograafia (loodus)* 1 1   2              
8 Geograafia (inim)* 1     1              
9 Bioloogia* 2 1 1 4              
10 Keemia* 2 1   3              
11 Füüsika 2 2 1 5              
12 Ajalugu 1 1 2 4              
13 Eesti ajalugu* 2     2              
14 Perekonnaõpetus* 1     1              
15 Ühiskonnaõpetus*   1 1 2              
16 Muusika* 2 1   3              
17 Kunst* 1 1   2              
18 Kehaline kasvatus* 2 2 1 5              
    33 25 19 77              
  VALIKAINED              
19 Arvuti kasutamine uurimistöös*   1   1              
20 Teksti kirjutamise alused 2     2              
21 Euroliidu alused*     1 1              
22 Inimene ja õigus*     1 1              
23 Karjääriõpetus* 1     1              
24 Keemiliste protsesside seaduspärasused     1 1              
25 Inimene nüüdisaegses teabekeskkonnas 1     1              
26 Ökoloogia alused*   1   1              
27 Psühholoogia* 1     1              
28 Riigikaitse* 2     2              
29 Saksa keel 3 1 1 5              
30 Suurbritannia ajalugu*     1 1              
31 Suurbritannia maatundmine*     1 1              
32 Tallinna lugu*       0              
33 Teistsugune füüsika*     1 1              
34 Usundiõpetus*     1 1              
35 Uurimis- ja loovtöö 1     1              
36 Uurimustöö alused* 1     1              
37                        
    12 3 8 23              
    45 28 27 100              
                         
  *eesti keeles 60 %                  
                         
                         
TUNNIJAOTUSPLAAN põhikoolis 2023/2024
  Ained\Klassid 1 2 3 I 4 6 II 7 8 9 III
1 inglise keel     3 3 3 3 9 3 3 3 9
2 ajalugu       0   2 3 2 2 2 6
3 bioloogia       0     0 1 2 2 5
4 eesti keel teise keelena 4 4 4 12 5 5 15 5 5 5 15
5 füüsika       0     0   2 2 4
6 geograafia       0     0 1 2 2 5
7 inimeseõpetus   1 1 2   1 2 2     2
8 kehaline kasvatus 3 3 2 8 2 3 8 2 2 2 6
9 keemia       0     0   2 2 4
10 kirjandus       0   2 4 2 2 2 6
11 kunst 1,5 1,5 1,5 4,5 1 1 3 1 1 1 3
12 loodusõpetus 1 1 1 3 2 3 7 2     2
13 matemaatika 3 4 4 11 4 5 13 5 4 4 13
14 muusika 2 2 2 6 2 1 4 1 1 1 3
15 tööõpetus 1,5 1,5 1,5 4,5     0       0
16 käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus       0 2 1 5 2 2 1 5
17 ühiskonnaõpetus       0   1 1     2 2
18 vene keel 4 4 5 13 4 2 8 1 1 1 3
  informaatika       0     1   1   1
  Kokku: 20 22 25 67 25 30 83 30 32 32 94
  макс.возможная 20 23 25   25 30   30 32 32  
                         
 

Свяжитесь с нами

sample+372 66 286 95

info@erakool.ee

E.Vilde 72, Tallinn, Estonia