Для родителей

EUROGÜMNAASIUMISSE VASTUVÕTMINE

JÄTKUB õpilaste vastuvõtt selleks õppeaastaks!

Perekondlik atmosfäär, võimalused arendada liidriks olemise oskusi,  iga õpilase “õpiedukuse nišši“ leidmine, õpilase eneseusu tõstmine, loovuse ja suhtlemisoskuste arendamine – kõik see ootab teie last meie koolis.

Põhikooli õpilaste arv klassis ei ületa 14.

 

Kooli astumiseks vajalikud dokumendid

1.      Lapse sünnitunnistus

2.      Vanema (hooldaja) isikut tõendav dokument

3.      2 fotot suuruses 4x5 cm

4.      Avaldus kooli astumiseks (kirjutatakse kohapeal)

5.      Õpilase hinneteleht eelmisest õppeasutusest

6.      Meditsiiniline kaart, kaitsepookimiste sertifikaat

 

Kooli astuva õpilase vanemaga (hooldajaga) sõlmitakse kirjalik leping kahes eksemplaris.

Enne lepingu kehtima hakkamist võimaldab kool sisseastujale proovipäeva (päevi) klassis õppimiseks, et määratleda õpilase taset ja selgitada välja tema kommunikatsiooni eripärad.

Lisainfot saab telefonil  6628 695

 

 

 

Свяжитесь с нами

sample+372 66 286 95

info@erakool.ee

E.Vilde 72, Tallinn, Estonia