Info õpilaste lapsevanematele

Lugupeetud lastevanemad!

Eurogümnaasium teostab uute õpilaste vastuvõtu 1.klassi 2015/2016 õppeaastaks.

Esimesse klassi sisseastumiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:

-         Avaldus (täidetakse dokumentide sisseandmisel)

-         Lapse sünnitunnistus

-         Koolivalmiduse kaart juhul, kui laps ei jõudnud veel kooliikka (koolikohustuslikuks loetakse lapsed, kes jooksva aasta 1.oktoobriks on saanud 7-aastaseks.

Lisainfo tel: 644 6444, 662 8695

Võtke meiega ühendust

sample+372 66 286 95

info@erakool.ee

E.Vilde 72, Tallinn, Estonia