Kasulikud lingid

Riigiportaal   https://www.eesti.ee/est/

Haridus- ja Teadusministeerium http://www.hm.ee/

Tallinna Haridusamet http://www.haridus.ee/

Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus  http://www.ekk.edu.ee/

TÜ Teaduskool  http://www.teaduskool.ut.ee/

Miksike  http://www.miksike.com/

Rajaleidja   http://www.rajaleidja.ee/

Koolielu  http://www.koolielu.ee/pages.php/01

Tiigrihüppe Sihtasutus  http://www.tiigrihype.ee/

Õpi Euroopas! http://ec.europa.eu/ploteus/

Vene kultuutikeskus  http://www.venekeskus.ee

Vene portaal "Haridus" http://www.veneportaal.ee/haridus/12/20120501.htm

Eesti keele instituudi eesti-vene sõnaraamat http://www.eki.ee/dict/evs/

Eesti keele instituudi Eesti keele seletav sõnaraamat http://www.eki.ee/dict/ekss/

Vene-eesti ja eesti-vene sõnaraamat Multitran http://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=26&l2=2&CL=1&a=0

Inglise-vene sõnaraamat Multitran http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=5&s=searches

Võtke meiega ühendust

sample+372 66 286 95

info@erakool.ee

E.Vilde 72, Tallinn, Estonia