Tunnijaotusplaan

 

Õppeained

10.kl

11.kl

12.kl

 
 

KOHUSTUSLIKUD

1

Vene keel

2

2

2

6

2

Kirjandus

2

1

1

4

3

Eesti kirjandus*

1

   

1

4

Eesti keel*

3

3

3

9

5

Inglise keel*

3

3

3

9

6

Matemaatika

5

5

4

14

7

Geograafia (loodus)*

1

1

 

2

8

Geograafia (inim)*

1

   

1

9

Bioloogia*

2

1

1

4

10

Keemia*

2

1

 

3

11

Füüsika

2

2

1

5

12

Ajalugu

1

1

2

4

13

Eesti ajalugu*

2

   

2

14

Inimeseõpetus*

1

   

1

15

Ühiskonnaõpetus*

 

1

1

2

16

Muusika*

2

1

 

3

17

Kunst*

1

1

 

2

18

Kehaline kasvatus*

2

2

1

5

   

32

25

20

77

 

VALIKAINED

19

Saksa keel

3

1

1

5

20

Uurimustöö alused*

1

   

1

21

Karjääriõpetus*

   

1

1

22

Riigikaitse*

2

   

2

23

Majandusõpetus*

1

   

1

24

Ettevõtlusõpetus*

 

1

 

1

25

Euroliidu alused*

   

1

1

26

Inimene ja õigus*

   

1

1

27

Ökoloogia alused*

 

1

 

1

28

Loodusteadused, tehnoloogiad ja ühiskond*

   

1

1

29

Psühholoogia*

   

1

1

30

Uurimis- ja loovtöö

1

   

1

31

Usundiõpetus*

 

 

1

1

32

Suurbritannia maatundmine*

   

1

1

33

Suurbritannia ajalugu*

   

1

1

34

Keemiliste protsesside seaduspärasused

 

 

1

1

35

Tallinna lugu*

1

   

1

36

Teistsugune füüsika

 

 

1

1

37

Arvuti kasutamine uurimistöös

 

1

 

1

   

9

4

11

25

   

41

29

31

100

 

*eesti keeles

60,6

%

   

 

 

TUNNIJAOTUSPLAAN põhikoolis

 

Ained\Klassid

1

2

3

I

4

5

6

II

7

8

9

III

1

inglise keel

   

3

3

3

3

3

9

3

3

3

9

2

ajalugu

     

0

 

1

2

3

2

2

2

6

3

bioloogia

     

0

     

0

1

2

2

5

4

eesti keel teise keelena

2

2

2

6

4

4

4

12

4

4

4

12

5

füüsika

     

0

     

0

 

2

2

4

6

geograafia

     

0

     

0

1

2

2

5

7

inimeseõpetus

 

1

1

2

 

1

1

2

2

   

2

8

kehaline kasvatus

3

3

2

8

2

3

3

8

2

2

2

6

9

keemia

     

0

     

0

 

2

2

4

10

kirjandus

     

0

 

2

2

4

2

2

2

6

11

kunst

1,5

1,5

1,5

4,5

1

1

1

3

1

1

1

3

12

loodusõpetus

1

1

1

3

2

2

3

7

2

   

2

13

matemaatika

3

4

4

10

4

4

5

13

5

4

4

13

14

muusika

2

2

2

6

2

1

1

4

1

1

1

3

15

tööõpetus

1,5

1,5

1,5

4,5

     

0

     

0

16

käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus

     

0

2

2

1

5

2

2

1

5

17

ühiskonnaõpetus

     

0

   

1

1

   

2

2

18

vene keel

6

6

7

19

5

3

3

11

2

2

2

6

19

informaatika

     

0

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Kokku:

20

21

25

66

25

28

30

83

30

32

32

94

 

макс.возможная

20

23

25

 

25

28

30

 

30

32

32

 
                           

 

Võtke meiega ühendust

sample+372 66 286 95

info@erakool.ee

E.Vilde 72, Tallinn, Estonia