Tasemetööd 2016-2017

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad 2016/2017. õppeaastal

§ 4.  Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 (1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 10. mai 2017. a;

 2) matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017. a.

 (2) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 3. mai 2017. a;

 2) matemaatika (kirjalik) – 9. mai 2017. a;

 3) ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, vene keel (vene õppekeelega koolis), võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18. mai 2017. a.

 

Jürgen Ligi

Minister

Võtke meiega ühendust

sample+372 66 286 95

info@erakool.ee

E.Vilde 72, Tallinn, Estonia