Riigieksamid

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal

Vastu võetud 17.05.2018 nr 17

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel.

§ 1.  Riigieksamite vormid ja ajad

 (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2019. a;
 2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2019. a;
 3) eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–25. aprill 2019. a;
 4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 6. mai 2019. a;
 5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–10. mai; 13. mai 2019. a;
 6) matemaatika (kirjalik) – 24. mai 2019. a.

 (2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2018. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

 (3) Saksa II astme keelediplomi eksami ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele ja matemaatika eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 30. juuniks 2018. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 2.  Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad

 (1) Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 20. mai 2019. a;
 2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. mai 2019. a;
 3) eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–22. mai 2019. a;
 4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 28. mai 2019. a;
 5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 28.–29. mai 2019. a;
 6) matemaatika (kirjalik) – 30. mai 2019. a.

 (2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2018. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 3.  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
 2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
 3) eesti keel teise keelena (suuline) – 3.–5. juuni 2019. a;
 4) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
 5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
 6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

 

Mailis Reps
Minister

Tea Varrak
Kantsler

 

Võtke meiega ühendust

sample+372 66 286 95

info@erakool.ee

E.Vilde 72, Tallinn, Estonia