Nõuded referaadi vormistamisele

Referaadi vormistamise nõuded

1. Referaadi struktuur:

1) Tiitelleht

2) Sisukord

3) Põhiosa peatükkidena ja vajadusel alapeatükkidena

4) Kokkuvõte

5) Kasutatud kirjandus

6) Lisad

 

2. Referaadi vormistamine:

1) Kirjasuurus 12 punkti;

2) Reasamm 1,5 punkti;

3) Kirjastiil Times New Roman;

4) Teksti joondus on rööpjoondus (sirged servad);

5) Lõikude eraldamiseks kasutatakse tühja rida;

6) Lehekülje kujundus: vaba äär all, ülal ja paremal 2,5 cm ning vasakul 3,5 cm;

7) Lehekülje numbrid paigutatakse alla keskele, tiitellehte ei nummerdata, kuid arvestatakse esimeseks leheks;

8) Peatükke ja teisi referaadi iseseisvaid komponente (nt kokkuvõte) alustatakse uuelt lehelt, alapeatükke alustatakse samalt leheküljelt. Lehekülje vahetuseks kasutatakse klahvikombinatsiooni CTRL+Enter (vajalik, et lehtedel muudatusi tehes jääks peatüki algus paika);

 9) Peatüki pealkirja jaoks kasutatakse laadi Pealkiri 1 (14 p, paks), alapealkirja jaoks laadi Pealkiri 2 (14 p, paks, kursiiv);

10)Joonised ja fotod on allkirjastatud ja nummerdatud nt:

Joonis 1. Tallinna sümbol

 

11) Tabelid pealkirjastatakse ja nummerdatakse nt:

Tabel 1. Rahvastik 2001.-2014.a.

Aasta

Arvestuslik
rahvaarv[4]
(1. jaanuar)

Elanike
tihedus
in/km²

Rahvaarv
rahvastikuregistris[5]
(1. jaanuar)

2001

400 090

2525,3

...

2002

396 490

2517,4

...

2003

395 050

2509,3

377 890

2004

398 310

2504,4

392 306

2005

400 500

2502,1

401 502

2006

398 380

2503,3

403 505

2007

396 770

2507,4

399 096

2008

396 800

2512,2

401 372

2009

397 400

2518,4

404 005

2010

398 500

2523,2

406 703

2011

401 120

2529,2

411 980

2012

403 862

2534,1

416 144

2013

406 059

 

419 830

2014

411 063

 

429 899

 

3. Sissejuhatus vormistatakse eraldi lehele. Põhjendatakse teema valik, kirjutatakse teema aktuaalsusest, tähtsusest. Kirjutatakse, milliseid probleeme käsitletakse, milliseid materjale töös kasutatakse; antakse ülevaade töö peatükkideks jaotamisest.

4. Kokkuvõte vormistatakse eraldi lehele. Kokkuvõttes antakse lühike ülevaade referaadi sisust. Sisaldab töös leitud tulemuste tõlgendamist/põhjendamist, järeldusi, ettepanekuid või antakse vastus sissejuhatuses püstitatud probleemile.

5. Kasutatud kirjandus peab sisaldama kõiki allikaid, mida töös kasutati, kaasaarvatud pildid, tabelid. Loetelu on nummerdatud. Kasutatud materjali andmed esitatakse kindlas vormis, vaata järgnevaid näiteid.

Raamatud: autori nimi, pealkiri, ilmumiskoht ja –aeg, kirjastus või väljaandja. Köthe, Rainer. Teadus argielus. Tallinn, 2003: Koolibri

Artiklid, mis on avaldatud ajakirjades, ajalehtedes: artikli autor, artikli pealkiri, ilmumisaeg, ajakirja nimetus ja number, kasutatud artikli leheküljenumbrid Moller, Sole Bugge. Teadlased kutsuvad välgu välja. 2013, Imeline Teadus nr. 2, 30 – 33

Elektroonilised allikad: autori nimi (selle puudumisel organisatsiooni nimi, kust viidatav materjal pärineb), artikli/postituse pealkiri, link, materjali kasutamise kuupäev.

VikipeediA, Tallinn, Sümbolid ja tähtpäevad, https://et.wikipedia.org/wiki/Tallinn (10. september 2015)

Fotod, joonised: joonise number, link. Joonis 1. http://static2.nagi.ee/i/p/563/85/14096381d3cd82_m.jpg/1

6. Lisad on referaadi lõpus eraldi lehel, sisaldavad pilte, fotosid, tabeleid.

7. Tiitelleht: üleval keskel - kooli nimi, lehe keskel – pealkiri ja töö liik, allpool lehe paremas servas koostaja nimi ja klass, all keskel – töö koostamise koht ja aasta. Vaata näidet järgneval lehel.

 


 

 

 

EUROGÜMNAASIUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINU KODULINN TALLINN

Referaat

 

Ivan Ivanov

7.klass

Juhendaja Anna Pavlova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinn, 2015

Võtke meiega ühendust

sample+372 66 286 95

info@erakool.ee

E.Vilde 72, Tallinn, Estonia